Plan lekcji
Oddziały
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3Ap 3Bp 3Cp 3Dp 3Ep
Nauczyciele
M.Koprukowniak (MK) A.Kuchta- Harmata (KU) K.Baranowicz (KB)
M.Biernat-Osowska (MB) K.Bobrowska (BO) B.Brzezowska- Lubawska (BB)
E.Chełmińska (EC) I.Chodorowska (IC) Z.Chodorowski (ZC)
J.Dec (JD) A.Dobosz (AD) A.Janaczek (DA)
M.Flis (MG) M.Gozdur (GO) A.Hanszke (AH)
E.Hrynkiewicz (EH) M.Jakubowicz (MJ) R.Janiuk (RJ)
A.Kamiński (KA) T.Kapica (KT) B.Kautsch (BK)
D.Kidała (DK) T.Kołacz (TK) J.Kowalska (JK)
P.Ks. Kułaga (KŁ) T.Kruk (Kr) A.Kuba (AK)
R.Laszuk (RL) E.Lipczuk (EL) B.Litwin (BL)
E.Miterka (EM) A.Nadolska (AN) K.Pruszkowski (PR)
M.Pruszkowski (MP) A.Pułajdowicz (PU) S.Sawa (SS)
B.Sienicka- Łaźniczka (BS) D.Stadniuk (DS) M.Staśkiewicz (MS)
R.Stelmaszczuk (RS) G.Sykuła (GS) K.Śliwińska (KŚ)
K.Ufniarz (UF) A.Wach-Grzegorczyk (AW) A.Waluch-Marek (WA)
B.Wiatrzyk (BW) J.Wojtachnio (JW) A.Zakrzewska (AZ)
G.Zupan (GZ) A.Antczak (AA) M.Zakrzewska (MZ)
Sale
1 pracownia matematyczna 4 pracownia geograficzna 5 pracownia informatyczna
5a pracownia informatyczna 8 9
10 17 pracownia matematyczna 18 czytelnia
20 pracownia biologiczna 20a 21 pracownia fizyczna
22 pracownia językowa 24 25 pracownia historyczna
25a 26 pracownia polonistyczna 26a
28 pracownia chemiczna 29 30 pracownia językowa
31 pracownia katechetyczna 32 0 świetlica
11 sala gimnastyczna G1 sala gimnastyczna1 G2 sala gimnastyczna2
G3 siłownia 4a 8a