Plan lekcji
Oddziały
1a 1b 1c 1d 1e 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e
Nauczyciele
M.Koprukowniak (MK) A.Kuchta- Harmata (KU) A.Antczak (AA)
K.Baranowicz (KB) M.Biernat-Osowska (MB) B.Brzezowska- Lubawska (BB)
E.Chełmińska (EC) I.Chodorowska (IC) J.Dec (JD)
M.Flis (MG) M.Gozdur (GO) E.Hrynkiewicz (EH)
M.Jakubowicz (MJ) R.Janiuk (RJ) S.Jaryniuk (SJ)
P.Jegorow (PJ) A.Kamiński (KA) T.Kapica (KT)
B.Kautsch (BK) D.Kidała (DK) M.Klimczak (Kl)
T.Kołacz (TK) A.Ks.Kowalski (Ks) J.Kowalska (JK)
T.Kruk (Kr) A.Kuba (AK) R.Laszuk (RL)
E.Lipczuk (EL) B.Litwin (BL) A.Nadolska (AN)
M.Martyniuk (MM) K.Matuła (Ma) R.Obcarska (RO)
M.Prokopiuk (PM) K.Pruszkowski (PR) M.Pruszkowski (MP)
A.Pułajdowicz (PU) S.Sawa (SS) A.Sawicz (AS)
D.Stadniuk (DS) M.Staśkiewicz (MS) R.Stelmaszczuk (RS)
M.Struska (SM) G.Sykuła (GS) E.Ścibor (EŚ)
K.Śliwińska (KŚ) K.Ufniarz (UF) A.Wach-Grzegorczyk (AW)
A.Waluch-Marek (WA) J.Wojtachnio (JW) A.Zakrzewska (AZ)
A.Ziarkowska-Robak (ZA)
Sale
1 Pracownia matematyczna 4 Pracownia geograficzna 4a
5 Pracownia informatyczna 5a Pracownia informatyczna 8
8a 9 10
17 Pracownia matematyczna 18 Czytelnia 20 Pracownia biologiczna
20a 21 Pracownia fizyczna 22 Pracownia językowa
24 25 Pracownia historyczna 25a
26 Pracownia polonistyczna 26a 28 Pracownia chemiczna
29 30 Pracownia językowa 31 Pracownia katechetyczna
32 11 Sala gimnastyczna G1 Sala gimnastyczna
G2 Sala gimnastyczna G3 Siłownia